Dismenore Mezoterapi

Dismenore Mezoterapi

Dismenore sancılı adet görme halidir.

 Primer dismenore çoğunlukla genç doğum yapmamış kadınları etkileyen pubertadaki kadınların %30-50 etkileyen iş ve öğrenim yaşamında çeşitli sorunlar yaratan jinekolojik bir problemdir.

Sekonder dismenore ise bir hastalık veya bozukluk sonucu  (endometriozis, PID, servikal kanal stenozu, polip) sonucu ortaya çıkan formdur.

  • Etiyoloji

  • Patolojik

  • Psikolojik

Sosyolojik nedenlere

Cinsellik ile ilgili problemi olan toplumlarda yüksek oranda görülür.

Prolaktin yüksekliği.

Tedavi:

Mezoterapi endikasyonları

menstruasyon 2 günden uzun sürerse

Her siklusta tekrar ederse

Oral tedaviye rağmen hafiflemez yada geçmezse

Hasta oral ilaç alma toleransı iyi değilse

Hastada şiddetli bel ağrısı varsa uygulanır.

Periyodan önce :

Beklenen kanamadan 1-2 gün önce procain+dicyone+hylalunoridaz protokolü 30 G 6 mm iğne ucu ile suprapubik bölgeye 3 ay boyunca siklus öncesi sonra 6 ay 2 ayda 1 başarılı ise 3 ayda bir uygulanır.

Periyod başlamış ise

Prokain+ antispazmotik ajan+ suprapubik bölgeye aynı teknik ile tek doz halinde uygulanır.