DOĞUM KORKUSU (TOKOFOBİ)

DOĞUM KORKUSU (TOKOFOBİ)

    Toko yunanca da doğum fobos ise korku kelimelerinin birleşmesi ile oluşur. Doğum korkusu isteye bağlı sezaryen temel nedenlerinin en başında gelmektedir.        

     Araştırmalar gebe kalan kadınların %50’i doğum korkusu yaşamaktadırlar. Korku ve kaygılar nedeni ile sezaryen talebinde bulunurlar. Ancak korku ve kaygıları olan kadınların gebelikleri sırasında tedavi alırlarsa bunların yaklaşık yarısı normal vaginal doğuma yönlendikleri bilinmektedir.

    Tokofobi çoğu doktor tarafından göz ardı edilmektedir. Bu  durumu kadına özgü hissedilen ve oluşturulan bozukluk olarak değerlendirmektedirler. Ancak tokofobi başlı başına bir tıbbi problem kabul edilmesi ve tedavi edilerek anne adayının daha sağlıklı bir biçimde bebeğine dünyaya geterimesini sağlayacaktır.

Primer tokofobi:

  Daha önce gebelik deneyimi yaşamamış anne adayının hissettikleri olumsuz kaygıları içerir. Genellikle gebelik döneminde gelişen bir duygudur.  Vaginus yaşanmamasına karşı gebe kalmaya karşıya yoğun korku hissederler.

Sekonder tokofobi:

     Tranvatik bazı deneyimler yaşamış kadınlarda görülür. Önceden aşırı acılı doğum yada küretaj duygusu yaşanmasını temelini oluşturur.

Hamilelik dönemi depresyonuna eşlik eden tokofobi gebelikte yaşadığı korku ve kaygılardan kaynaklı ortaya çıkan bir bozukluktur.

Gebelikte anne ve baba adayının ve bebeğin olumsuz ilişkileri bebeği fiziksel olarak etkilemektedir. Bunu yaşayan anne adaylarının bebeklerinde %78  hareketlerinde artış görülmektedir. En sık doğum yapmamış kadınlarda görülür.

Sosyal ve kültürel yapı anne üreme yeteneğini kızına aktardığı bilinmektedir. Doğum korkusu sonraki kuşaklara bu şekilde aktarılmaktadır.

Doğum korkusunun anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerde daha sık görülmektedir. Buna biz öğrenilmiş davranış diyebiliriz.

Travma çocuklukta cinsel istismar tokofobinin temel nedenlerindendir.

 Duygu doğumda hem kendi hem de bebek için endişe duyma riski kendini yeterli bulamama doğum personeline güvensizlik

Dayanılmaz acı duyacağından tokofobiye yaşamaktadır.

Belirtiler:

 • Uykusuzluk yâda enerji kaybı

 • Aşırı uyku

 • Sürekli yorgunluk

 • Enerji kaybı

 • Sinirlilik hali

 • Ağlama nöbetleri

 • Çarpıntı

 • Yeme alışkanlığı değişikliği

 • Kâbus görme

 • İşe odaklanamama

 • Panik atak

Tokofobi duygusu yaşayan anne adaylarında parenoid düşünceler sıkça yaşanır.

Hamilelik sıkıntılı bir süreç olacaktır. Her zaman sezaryen isteği ağır basacaktır. Zira sezaryende acı daha az hissedilecek düşüncesi öne çıkmaktadır. Bu duyguyu yaşayan kadınların genel yakınması ve konuşmaları vücudun hamileliği ve doğumu kaldıracağını sanmıyorum, kaldıracağımı sanmıyorum etrafında hamile kadınlarının tahammül edemiyorum, hamileliekle ilgili bir şeyi görmek ve duymak istemiyorum demektedirler.

Tokofobi ile baş etme yolları:

Yukarıda anlatılan olumsuz korku kaygı sorunları yaşanıyorsa doktor yardımı almak en doğru yaklaşım olacaktır. Psikolojik yardım alma yada telkin tedavisi doğum korkusu ile baş etmede ve anne adayının doğum sürecine uyumunda oldukça etkili bir uygulama olacaktır.

Tedavi gören anne adaylarının %50’i sezaryen isteğininden vazgeçtiğinden normal doğumu tercih ettiği araştırmalarda gösterilmiştir. Doğum öncesi verilen eğitimler doğum fobisini yenmede temel faktördür.

Eğitimde amaç yanlış öğrneilmişlerin düzeltilmesi esas alınmaktadır.

 Her anne adayına söylenmesi gerekenler ;

 • Normal gebelik süreci geçirdiğini

 • Doğum fiziksel sorun oluşturmayacağını

 • Doğum öncesi ultrason görsellerinin paylaşımı

 • Bebek için hazırlık yapılması

 • Bebek eşyalarının alımı odasının düzenlenmesi bizzat anne adayı tarafından planlanmalı ve uygulanmalı

 • Bebek isminin anne tarafından belirlenmesi

 • Bebekli yaşama dair ileriye dönük planlar yapılması tavsiyesi

 • Doğum ağrı değil coşku olduğunu hissettirilmesi